ایران سبز

Saturday, August 28, 2010

مراسم شبهاي قدر سبز مشهد

مراسم شب هاي قدر سبز مشهد امسال به همت فعالين دانشجويي

يکشنبه شب 19 ماه مبارک رمضان ساعت 21سخنران علي طهماسبي

شب 21 ماه مبارک رمضان ساعت 21 سخنران حجت الاسلام احمد قابل

شب 23 ما مبارک رمضان سخنران رضا عليجاني

مکان بزرگراه امام علي.خيابان شريعتي.شريعتي84 پلاک 42 

Wednesday, August 25, 2010

Monday, August 16, 2010

Friday, August 13, 2010

Tuesday, August 10, 2010

شيوا نظر اهاري را ازاد کنيد

دستنوشته شيوا نظر اهاري از زندان

موسوي

Monday, August 9, 2010